O mineráloch

Jedinečný prírodný zeolit – minerál 3.tisícročia!

Schindeleho Zeolity sú vulkanické minerály, s mikropórovitou štruktúrou, ktoré obsahujú kremíkové atómy obklopené štvorstenom kryštalickej štruktúry, (tetraédre) navzájom pospájané kyslíkovým iónom.

Ich jedinečný negatívny náboj - v ríši minerálov veľmi ojedinelý - spôsobuje ich schopnosť absorbovať ťažké kovy, toxíny, rádioaktivitu... z prostredia, atmosféry, i z ľudského tela. Zeolit je akousi prírodnou dezinfekciou a na druhej strane je „nosičom“ živín a nutričných látok.

Je to jediný doteraz známy materiál na Zemi, ktorý pri stlačení zväčšuje svoj objem.

Pri pokusoch v roku 2001 v Brookhavenskom národnom laboratóriu v U.S.A., vedci zistili, že fyzikálne zákony pri zeolite neplatia. Väčšina materiálov v prírode pod tlakom sa stáva kompaktnešia, hutnejšia, zmenšuje sa ich objem a vzrastá hustota. Zeolit pod určitým tlakom svoj objem zväčšil. Táto jeho vlastnosť sa využíva ako pasť (vychytávač) pre chemické a rádioaktívne znečistenie. Tieto molekulárne „špongie" sa stávajú pre ľudstvo nesmierne dôležité.

V tradičnej čínskej medicíne sa zeolit využíva už viac ako 800 rokov. Po Černobyľskej tragédii bol zeolit podávaný obetiam ožiarenia aj ich deťom, s veľmi dobrými výsledkami. Zeolit absorbuje voľné radikály, aktivizuje vlastný obranný mechanizmus v boji proti kyslíkovému stresu.

Absorbuje toxíny, rádioaktivitu, ťažké kovy a iné škodliviny a šetrným spôsobom ich vyplavuje z tela. Aktivizuje imunitný systém, priaznivo vplýva na štruktúru a stavbu kostí.

Naše prírodné produkty, ktoré sme pre Vás pripravili

Jedno balenie 400 g minerálov vystačí na 66 dní pre jednu osobu, balenie 250kapsúl/ 1mesiac, 500kaps./2mesiace, 750kaps./3mesiace